Financiële Planning

Financiële Planning

 

Inventarisatie

Dit noemen wij de inventarisatie fase. In deze fase bespreken wij u (financiële) doelen op korte en lange termijn. Dit kan zijn een groter huis kopen, een wereldreis maken, eerder stoppen met werken. Dit gebeurd aan de hand van een persoonlijk gesprek. Daarnaast brengen wij uw financiële situatie van dat moment in kaart.

Analyse

Uit stap1 zal volgen of alle doelstellingen bereikt kunnen worden of dat er keuzes gemaakt moeten worden. Wij maken een voorlopig advies teneinde dit met u te bespreken en definitief de doelstellingen vast te stellen. Dit kan in een persoonlijk gesprek, per email , telefoon, wat u het prettigst vindt.

Advies

De adviesfase. Aan de hand van de uitkomsten en uitgangspunten uit stap , maken wij het adviesrapport. Hierin zetten wij uiteen wat u (financieel) zou moeten doen en op welk moment teneinde uw doelstellingen te realiseren. Het adviesrapport sturen wij u toe. Aan de hand van dit rapport kan er een persoonlijk gesprek plaatsvinden.

Nazorg

Monitoring. In deze fase waarin het advies wordt uitgevoerd, zullen wij periodiek moeten vaststellen of dat uw doelstellingen gehaald worden of dat wij bijstellingen moeten doen.

Bijstellingen kunnen natuurlijk ook nodig zijn wanneer uw financiële of persoonlijke situatie wijzigt. Wij gaan er dan van uit dat u ons hiervan op de hoogte brengt.